จองหอพัก

จองหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2566

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจองหอพัก ปีการศึกษา 1/2566
สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1


for Foreign Student

Schedule for the Academic Year 2023 1. foreign applicant registration 2. Login to apply 3. Check the reservation

สำหรับนักศึกษาไทย

1. สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบจอง 3. ตรวจสอบรายชื่อ
แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566


ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ / INFORMATION


การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

เนื่องจากสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้สำรองที่พักจำนวนหนึ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาทุกคน ดังนั้น ขอความร่วมมือ นักศึกษาบ้านใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าพักในหอพัก ก็ได้ เพื่อแบ่งปันที่พักให้กับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างจังหวัด ไกล ๆสำหรับเจ้าหน้าที่
สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0-5394-4747, 0-5394-4743, 0-5394-4749 โทรสาร 0-5394-4700
วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 , 13:12 น.